தமிழ்

Daniel 2:14 in Tamil

தானியேல் 2:14
பாபிலோனின் ஞானிகளைக் கொலைசெய்யப் புறப்பட்ட ராஜாவினுடைய தலையாரிகளுக்கு அதிபதியாகிய ஆரியோகோடே தானியேல் யோசனையும் புத்தியுமாய்ப் பேசி:

Daniel 2:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Daniel answered with counsel and wisdom to Arioch the captain of the king’s guard, which was gone forth to slay the wise men of Babylon:

American Standard Version (ASV)

Then Daniel returned answer with counsel and prudence to Arioch the captain of the king’s guard, who was gone forth to slay the wise men of Babylon;

Bible in Basic English (BBE)

Then Daniel gave an answer with wisdom and good sense to Arioch, the captain of the king’s armed men, who had gone out to put to death the wise men of Babylon;

Darby English Bible (DBY)

Then Daniel answered with counsel and prudence to Arioch the chief of the king’s bodyguard, who had gone forth to slay the wise men of Babylon:

World English Bible (WEB)

Then Daniel returned answer with counsel and prudence to Arioch the captain of the king’s guard, who was gone forth to kill the wise men of Babylon;

Young’s Literal Translation (YLT)

Then Daniel hath replied `with’ counsel and discretion to Arioch chief of the executioners of the king, who hath gone forth to slay the wise men of Babylon.

தானியேல் 2:14 in English

paapilonin Njaanikalaik Kolaiseyyap Purappatta Raajaavinutaiya Thalaiyaarikalukku Athipathiyaakiya Aariyokotae Thaaniyael Yosanaiyum Puththiyumaayp Paesi:


Read Full Chapter : Daniel 2