தமிழ்

Daniel 2:38 in Tamil

தானியேல் 2:38
சகல இடங்களிலுமுள்ள மனுபுத்திரரையும் வெளியின் மிருகங்களையும் ஆகாயத்துப் பறவைகளையும் அவர் உமது கையில் ஒப்புக்கொடுத்து, உம்மை அவைகளையெல்லாம் ஆளும்படி செய்தார். பொன்னான அந்தத் தலை நீரே.

Daniel 2:38 in Other Translations

King James Version (KJV)

And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold.

American Standard Version (ASV)

and wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the birds of the heavens hath he given into thy hand, and hath made thee to rule over them all: thou art the head of gold.

Bible in Basic English (BBE)

Wherever the children of men are living; into whose hands he has given the beasts of the field and the birds of heaven, and has made you ruler over them all, you are the head of gold.

Darby English Bible (DBY)

and wheresoever the children of men, the beasts of the field, and the fowl of the heavens dwell, he hath given them into thy hand, and hath made thee ruler over them all: thou art this head of gold.

World English Bible (WEB)

and wherever the children of men dwell, the animals of the field and the birds of the sky has he given into your hand, and has made you to rule over them all: you are the head of gold.

Young’s Literal Translation (YLT)

and whithersoever sons of men are dwelling, the beast of the field, and the fowl of the heavens, He hath given into thy hand, and hath caused thee to rule over them all; thou `art’ this head of gold.

தானியேல் 2:38 in English

sakala Idangalilumulla Manupuththiraraiyum Veliyin Mirukangalaiyum Aakaayaththup Paravaikalaiyum Avar Umathu Kaiyil Oppukkoduththu, Ummai Avaikalaiyellaam Aalumpati Seythaar. Ponnaana Anthath Thalai Neerae.


Read Full Chapter : Daniel 2