தமிழ்

Daniel 2:47 in Tamil

தானியேல் 2:47
ராஜா தானியேலை நோக்கி: நீ இந்த மறைபொருளை வெளிப்படுத்தினபடியினால் மெய்யாய் உங்கள் தேவனே தேவர்களுக்கு தேவனும், ராஜாக்களுக்கு ஆண்டவரும், மறைபொருள்களை வெளிப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் என்றான்.

Daniel 2:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

The king answered unto Daniel, and said, Of a truth it is, that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou couldest reveal this secret.

American Standard Version (ASV)

The king answered unto Daniel, and said, Of a truth your God is the God of gods, and the Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing thou hast been able to reveal this secret.

Bible in Basic English (BBE)

And the king made answer to Daniel and said, Truly, your God is a God of gods and a Lord of kings, and an unveiler of secrets, for you have been able to make this secret clear.

Darby English Bible (DBY)

The king answered Daniel and said, Of a truth it is that your God is the God of gods, and the Lord of kings, and a revealer of secrets, because thou wast able to reveal this secret.

World English Bible (WEB)

The king answered to Daniel, and said, Of a truth your God is the God of gods, and the Lord of kings, and a revealer of secrets, seeing you have been able to reveal this secret.

Young’s Literal Translation (YLT)

The king hath answered Daniel and said, `Of a truth `it is’ that your God is a God of gods, and a Lord of kings, and a revealer of secrets, since thou hast been able to reveal this secret.’

தானியேல் 2:47 in English

raajaa Thaaniyaelai Nnokki: Nee Intha Maraiporulai Velippaduththinapatiyinaal Meyyaay Ungal Thaevanae Thaevarkalukku Thaevanum, Raajaakkalukku Aanndavarum, Maraiporulkalai Velippaduththukiravarumaayirukkiraar Entan.


Read Full Chapter : Daniel 2