தமிழ்

Daniel 2:26 in Tamil

தானியேல் 2:26
ராஜா பெல்தெஷாத்சாரென்னும் நாமமுள்ள தானியேலை நோக்கி: நான் கண்ட சொப்பனத்தையும் அதின் அர்த்தத்தையும் நீ எனக்கு அறிவிக்கக்கூடுமா என்று கேட்டான்.

Daniel 2:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?

American Standard Version (ASV)

The king answered and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream which I have seen, and the interpretation thereof?

Bible in Basic English (BBE)

The king made answer and said to Daniel, whose name was Belteshazzar, Are you able to make clear to me the dream which I saw and its sense?

Darby English Bible (DBY)

The king answered and said unto Daniel, whose name was Belteshazzar, Art thou able to make known unto me the dream that I have seen, and its interpretation?

World English Bible (WEB)

The king answered Daniel, whose name was Belteshazzar, Are you able to make known to me the dream which I have seen, and the interpretation of it?

Young’s Literal Translation (YLT)

The king hath answered and said to Daniel, whose name `is’ Belteshazzar, `Art thou able to cause me to know the dream that I have seen, and its interpretation?’

தானியேல் 2:26 in English

raajaa Peltheshaathsaarennum Naamamulla Thaaniyaelai Nnokki: Naan Kannda Soppanaththaiyum Athin Arththaththaiyum Nee Enakku Arivikkakkoodumaa Entu Kaettan.


Read Full Chapter : Daniel 2