தமிழ்

Daniel 2:25 in Tamil

தானியேல் 2:25
அப்பொழுது ஆரியோகு தானியேலை ராஜாவின் முன்பாகத் தீவிரமாய் அழைத்துக்கொண்டுபோய்: சிறைப்பட்டுவந்த யூதேயா தேசத்தாரில் ஒரு புருஷனைக் கண்டுபிடித்தேன்; அவன் ராஜாவுக்கு அர்த்தத்தைத் தெரிவிப்பான் என்றான்.

Daniel 2:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the captives of Judah, that will make known unto the king the interpretation.

American Standard Version (ASV)

Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him, I have found a man of the children of the captivity of Judah, that will make known unto the king the interpretation.

Bible in Basic English (BBE)

Then Arioch quickly took Daniel in before the king, and said to him, Here is a man from among the prisoners of Judah, who will make clear to the king the sense of the dream.

Darby English Bible (DBY)

Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus unto him: I have found a man of the sons of the captivity of Judah that will make known unto the king the interpretation.

World English Bible (WEB)

Then Arioch brought in Daniel before the king in haste, and said thus to him, I have found a man of the children of the captivity of Judah, who will make known to the king the interpretation.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then Arioch in haste hath brought up Daniel before the king, and thus hath said to him — `I have found a man of the sons of the Removed of Judah, who the interpretation to the king doth make known.’

தானியேல் 2:25 in English

appoluthu Aariyoku Thaaniyaelai Raajaavin Munpaakath Theeviramaay Alaiththukkonndupoy: Siraippattuvantha Yoothaeyaa Thaesaththaaril Oru Purushanaik Kanndupitiththaen; Avan Raajaavukku Arththaththaith Therivippaan Entan.


Read Full Chapter : Daniel 2