தமிழ்

Daniel 2:39 in Tamil

தானியேல் 2:39
உமக்குப்பிறகு உமக்குக் கீழ்த்தரமான வேறொரு ராஜ்யம் தோன்றும்; பின்பு பூமியையெல்லாம் ஆண்டுகொள்ளும் வெண்கலமான மூன்றாம் ராஜ்யமொன்று எழும்பும்.

Daniel 2:39 in Other Translations

King James Version (KJV)

And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.

American Standard Version (ASV)

And after thee shall arise another kingdom inferior to thee; and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And after you another kingdom, lower than you, will come to power; and a third kingdom, of brass, ruling over all the earth.

Darby English Bible (DBY)

And after thee shall arise another kingdom inferior to thee; then another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.

World English Bible (WEB)

After you shall arise another kingdom inferior to you; and another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And after thee doth rise up another kingdom lower than those, and another third kingdom of brass, that doth rule overall the earth.

தானியேல் 2:39 in English

umakkuppiraku Umakkuk Geelththaramaana Vaeroru Raajyam Thontum; Pinpu Poomiyaiyellaam Aanndukollum Vennkalamaana Moontam Raajyamontu Elumpum.


Read Full Chapter : Daniel 2