தமிழ்

Isaiah 44:28 in Tamil

ஏசாயா 44:28
கோரேசைக் குறித்து: அவன் என் மேய்ப்பன்; அவன் எருசலேமை நோக்கி நீ கட்டப்படு என்றும்; தேவாலயத்தை நோக்கி: நீ அஸ்திபாரப்படு என்றும் சொல்லி, எனக்குப் பிரியமானதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவான் என்று சொல்லுகிறவர் நான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 44:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

That saith of Cyrus, He is my shepherd, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

American Standard Version (ASV)

That saith of Cyrus, `He is’ my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying of Jerusalem, She shall be built; and of the temple, Thy foundation shall be laid.

Bible in Basic English (BBE)

Who says of Cyrus, He will take care of my sheep, and will do all my pleasure: who says of Jerusalem, I will give the word for your building; and of the Temple, Your bases will be put in place.

Darby English Bible (DBY)

that saith of Cyrus, [He is] my shepherd, and he shall perform all my pleasure; even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.

World English Bible (WEB)

Who says of Cyrus, [He is] my shepherd, and shall perform all my pleasure, even saying of Jerusalem, She shall be built; and of the temple, Your foundation shall be laid.

Young’s Literal Translation (YLT)

Who is saying of Cyrus, My shepherd, And all my delight He doth perfect, So as to say of Jerusalem, Thou art built, And of the temple, Thou art founded.

ஏசாயா 44:28 in English

koraesaik Kuriththu: Avan En Maeyppan; Avan Erusalaemai Nnokki Nee Kattappadu Entum; Thaevaalayaththai Nnokki: Nee Asthipaarappadu Entum Solli, Enakkup Piriyamaanathaiyellaam Niraivaettuvaan Entu Sollukiravar Naan.


Read Full Chapter : Isaiah 44