தமிழ்

Isaiah 45:1 in Tamil

ஏசாயா 45:1
கர்த்தராகிய நான் அபிஷேகம்பண்ணின கோரேசுக்கு முன்பாக ஜாதிகளைக் கீழ்ப்படுத்தி, ராஜாக்களின் இடைக்கட்டுகளை அவிழ்க்கும்படிக்கும், அவனுக்கு முன்பாக வாசல்கள் பூட்டப்படாதிருக்க, கதவுகளைத் திறந்துவைக்கும்படிக்கும், அவனைப்பார்த்து, அவன் வலதுகையைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவனுக்குச் சொல்லுகிறதாவது:

Isaiah 45:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings; to open the doors before him, and the gates shall not be shut:

Bible in Basic English (BBE)

The Lord says to the man of his selection, to Cyrus, whom I have taken by the right hand, putting down nations before him, and taking away the arms of kings; making the doors open before him, so that the ways into the towns may not be shut;

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him — and I will loose the loins of kings; to open before him the two-leaved doors, and the gates shall not be shut:

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have held, to subdue nations before him, and I will loose the loins of kings; to open the doors before him, and the gates shall not be shut:

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah, To His anointed, to Cyrus, Whose right hand I have laid hold on, To subdue nations before him, Yea, loins of kings I loose, To open before him two-leaved doors, Yea, gates are not shut:

ஏசாயா 45:1 in English

karththaraakiya Naan Apishaekampannnnina Koraesukku Munpaaka Jaathikalaik Geelppaduththi, Raajaakkalin Itaikkattukalai Avilkkumpatikkum, Avanukku Munpaaka Vaasalkal Poottappadaathirukka, Kathavukalaith Thiranthuvaikkumpatikkum, Avanaippaarththu, Avan Valathukaiyaip Pitiththukkonndu, Avanukkuch Sollukirathaavathu:


Read Full Chapter : Isaiah 45