தமிழ்

Jeremiah 27:6 in Tamil

எரேமியா 27:6
இப்பொழுதும் நான் இந்த தேசங்களையெல்லாம் என் ஊழியக்காரனாகிய நேபுகாத்நேச்சார் என்கிற பாபிலோன் ராஜாவின் கையிலே கொடுத்தேன்; அவனுக்கு ஊழியஞ்செய்யும்படி வெளியின் மிருகஜீவன்களையும் கொடுத்தேன்.

Jeremiah 27:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant; and the beasts of the field have I given him also to serve him.

American Standard Version (ASV)

And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant; and the beasts of the field also have I given him to serve him.

Bible in Basic English (BBE)

And now I have given all these lands into the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant; and I have given the beasts of the field to him for his use.

Darby English Bible (DBY)

And now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, my servant; and the beasts of the field also have I given him to serve him.

World English Bible (WEB)

Now have I given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar the king of Babylon, my servant; and the animals of the field also have I given him to serve him.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And now, I — I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, My servant, and also the beast of the field I have given to him to serve him;

எரேமியா 27:6 in English

ippoluthum Naan Intha Thaesangalaiyellaam En Ooliyakkaaranaakiya Naepukaathnaechchaாr Enkira Paapilon Raajaavin Kaiyilae Koduththaen; Avanukku Ooliyanjaெyyumpati Veliyin Mirukajeevankalaiyum Koduththaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 27