தமிழ்

Ezekiel 29:18 in Tamil

எசேக்கியேல் 29:18
மனுபுத்திரனே, பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் தீருவின் முன்னே தன் சேனையினிடத்தில் கடும் ஊழியம் வாங்கினான்; ஒவ்வொரு தலையும் மொட்டையாயிற்று; ஒவ்வொரு தோள்பட்டையின் தோலும் உரிந்துபோயிற்று; ஆனாலும் அவன் தீருவுக்கு விரோதமாகச் செய்த ஊழியத்தினாலே அவனுக்காவது அவன் சேனைக்காவது கூலி கிடைக்கவில்லை.

Ezekiel 29:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyrus: every head was made bald, and every shoulder was peeled: yet had he no wages, nor his army, for Tyrus, for the service that he had served against it:

American Standard Version (ASV)

Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyre: every head was made bald, and every shoulder was worn; yet had he no wages, nor his army, from Tyre, for the service that he had served against it.

Bible in Basic English (BBE)

Son of man, Nebuchadrezzar, king of Babylon, made his army do hard work against Tyre, and the hair came off every head and every arm was rubbed smooth: but he and his army got no payment out of Tyre for the hard work which he had done against it.

Darby English Bible (DBY)

Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to do hard service against Tyre; every head was made bald, and every shoulder was peeled: yet had he from Tyre no wages, nor his army, for the service that he had served against it.

World English Bible (WEB)

Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon caused his army to serve a great service against Tyre: every head was made bald, and every shoulder was worn; yet had he no wages, nor his army, from Tyre, for the service that he had served against it.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Son of man, Nebuchadrezzar king of Babylon, Hath caused his force to serve a great service against Tyre, Every head `is’ bald — every shoulder peeled, And reward he had none, nor his force, out of Tyre, For the service that he served against it.

எசேக்கியேல் 29:18 in English

manupuththiranae, Paapilon Raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Theeruvin Munnae Than Senaiyinidaththil Kadum Ooliyam Vaanginaan; Ovvoru Thalaiyum Mottaைyaayittu; Ovvoru Tholpattaைyin Tholum Urinthupoyittu; Aanaalum Avan Theeruvukku Virothamaakach Seytha Ooliyaththinaalae Avanukkaavathu Avan Senaikkaavathu Kooli Kitaikkavillai.


Read Full Chapter : Ezekiel 29