தமிழ்

Ezekiel 26:7 in Tamil

எசேக்கியேல் 26:7
கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால்: இதோ நான் ராஜாதிராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் என்னும் பாபிலோன் ராஜாவை வடக்கேயிருந்து குதிரைகளோடும் இரதங்களோடும் குதிரைவீரரோடும் கூட்டத்தாரோடும் திரளான ஜனத்தோடும் தீருவுக்கு விரோதமாக வரப்பண்ணுவேன்.

Ezekiel 26:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thus saith the Lord GOD; Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadrezzar king of Babylon, a king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and companies, and much people.

American Standard Version (ASV)

For thus saith the Lord Jehovah: Behold, I will bring upon Tyre Nebuchadrezzar king of Babylon, king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and a company, and much people.

Bible in Basic English (BBE)

For this is what the Lord has said: See, I will send up from the north Nebuchadrezzar, king of Babylon, king of kings, against Tyre, with horses and war-carriages and with an army and great numbers of people.

Darby English Bible (DBY)

For thus saith the Lord Jehovah: Behold, I will bring from the north, against Tyre, Nebuchadrezzar king of Babylon, the king of kings, with horses, and with chariots, and with horsemen, and an assemblage, and much people.

World English Bible (WEB)

For thus says the Lord Yahweh: Behold, I will bring on Tyre Nebuchadrezzar king of Babylon, king of kings, from the north, with horses, and with chariots, and with horsemen, and a company, and much people.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, thus said the Lord Jehovah: Lo, I am bringing in unto Tyre Nebuchadrezzar king of Babylon, From the north — a king of kings, With horse, and with chariot, and with horsemen, Even an assembly, and a numerous people.

எசேக்கியேல் 26:7 in English

karththaraakiya Aanndavar Sollukirathu Ennavental: Itho Naan Raajaathiraajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Ennum Paapilon Raajaavai Vadakkaeyirunthu Kuthiraikalodum Irathangalodum Kuthiraiveerarodum Koottaththaarodum Thiralaana Janaththodum Theeruvukku Virothamaaka Varappannnuvaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 26