தமிழ்

Nahum 2:3 in Tamil

நாகூம் 2:3
அவனுடைய பராக்கிரமசாலிகளின் கேடகம் இரத்தமயமாகும்; அவனுடைய யுத்தவீரர் இரத்தாம்பரந் தரித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்; அவன் தன்னை ஆயத்தம்பண்ணும் நாளிலே இரதங்கள் ஜுவாலிக்கிற கடகங்களை உடையதாயிருக்கும்; ஈட்டிகள் குலுங்கும்.

Nahum 2:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be terribly shaken.

American Standard Version (ASV)

The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots flash with steel in the day of his preparation, and the cypress `spears’ are brandished.

Bible in Basic English (BBE)

For the Lord will make good the vine of Jacob, as well as the vine of Israel: for the wasters have made them waste and sent destruction on the branches of their vine.

Darby English Bible (DBY)

The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots [glitter] with the sheen of steel, in the day of his preparation, and the spears are brandished.

World English Bible (WEB)

The shield of his mighty men is made red. The valiant men are in scarlet. The chariots flash with steel in the day of his preparation, and the pine spears are brandished.

Young’s Literal Translation (YLT)

The shield of his mighty ones is become red, Men of might `are in’ scarlet, With fiery torches `is’ the chariot in a day of his preparation, And the firs have been caused to tremble.

நாகூம் 2:3 in English

avanutaiya Paraakkiramasaalikalin Kaedakam Iraththamayamaakum; Avanutaiya Yuththaveerar Iraththaamparan Thariththukkonntirukkiraarkal; Avan Thannai Aayaththampannnum Naalilae Irathangal Juvaalikkira Kadakangalai Utaiyathaayirukkum; Eettikal Kulungum.


Read Full Chapter : Nahum 2