தமிழ்

Isaiah 63:1 in Tamil

ஏசாயா 63:1
ஏதோமிலும் அதிலுள்ள போஸ்றா பட்டணத்திலுமிருந்து, சாயந்தீர்ந்த வஸ்திரங்களுடையவராகவும், மகத்துவமாய் உடுத்திருக்கிறவராகவும், தமது மகத்தான வல்லமையிலே எழுந்தருளினவராகவும் வருகிற இவர் யார்? நீதியாய்ப் பேசி இரட்சிக்க வல்லவராகிய நான்தானே.

Isaiah 63:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save.

American Standard Version (ASV)

Who is this that cometh from Edom, with dyed garments from Bozrah? this that is glorious in his apparel, marching in the greatness of his strength? I that speak in righteousness, mighty to save.

Bible in Basic English (BBE)

Who is this who comes from Edom, with blood-red robes from Bozrah? he whose clothing is fair, stepping with pride in his great strength? I whose glory is in the right, strong for salvation.

Darby English Bible (DBY)

Who is this that cometh from Edom, with deep-red garments from Bozrah, this that is glorious in his apparel, travelling in the greatness of his strength? — I that speak in righteousness, mighty to save.

World English Bible (WEB)

Who is this who comes from Edom, with dyed garments from Bozrah? this who is glorious in his clothing, marching in the greatness of his strength? I who speak in righteousness, mighty to save.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Who `is’ this coming from Edom? With dyed garments from Bozrah? This that is honourable in his clothing, Travelling in the abundance of his power?’ — `I, speaking in righteousness, mighty to save.’

ஏசாயா 63:1 in English

aethomilum Athilulla Posraa Pattanaththilumirunthu, Saayantheerntha Vasthirangalutaiyavaraakavum, Makaththuvamaay Uduththirukkiravaraakavum, Thamathu Makaththaana Vallamaiyilae Eluntharulinavaraakavum Varukira Ivar Yaar? Neethiyaayp Paesi Iratchikka Vallavaraakiya Naanthaanae.


Read Full Chapter : Isaiah 63