தமிழ்

Isaiah 63:9 in Tamil

ஏசாயா 63:9
அவர்களுடைய எல்லா நெருக்கத்திலும் அவர் நெருக்கப்பட்டார்; அவருடைய சமுகத்தின் தூதனானவர் அவர்களை இரட்சித்தார்; அவர் தமது அன்பினிமித்தமும், தமது பரிதாபத்தினிமித்தமும் அவர்களை மீட்டு, பூர்வநாட்களிலெல்லாம் அவர்களைத் தூக்கிச் சுமந்துவந்தார்.

Isaiah 63:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.

American Standard Version (ASV)

In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bare them, and carried them all the days of old.

Bible in Basic English (BBE)

It was no sent one or angel, but he himself who was their saviour: in his love and in his pity he took up their cause, and he took them in his arms, caring for them all through the years.

Darby English Bible (DBY)

In all their affliction he was afflicted, and the Angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bore them and carried them all the days of old.

World English Bible (WEB)

In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them: in his love and in his pity he redeemed them; and he bore them, and carried them all the days of old.

Young’s Literal Translation (YLT)

In all their distress `He is’ no adversary, And the messenger of His presence saved them, In His love and in His pity He redeemed them, And He doth lift them up, And beareth them all the days of old.

ஏசாயா 63:9 in English

avarkalutaiya Ellaa Nerukkaththilum Avar Nerukkappattar; Avarutaiya Samukaththin Thoothanaanavar Avarkalai Iratchiththaar; Avar Thamathu Anpinimiththamum, Thamathu Parithaapaththinimiththamum Avarkalai Meettu, Poorvanaatkalilellaam Avarkalaith Thookkich Sumanthuvanthaar.


Read Full Chapter : Isaiah 63