தமிழ்

Matthew 25:45 in Tamil

மத்தேயு 25:45
அப்பொழுது அவர் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவர்களாகிய இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்யாதிருந்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்யாதிருந்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்பார்.

Matthew 25:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

American Standard Version (ASV)

Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.

Bible in Basic English (BBE)

Then will he make answer to them, saying, Truly I say to you, Because you did it not to the least of these, you did it not to me.

Darby English Bible (DBY)

Then shall he answer them saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye have not done it to one of these least, neither have ye done it to me.

World English Bible (WEB)

“Then he will answer them, saying, ‘Most assuredly I tell you, inasmuch as you didn’t do it to one of the least of these, you didn’t do it to me.’

Young’s Literal Translation (YLT)

`Then shall he answer them, saying, Verily I say to you, Inasmuch as ye did `it’ not to one of these, the least, ye did `it’ not to me.

மத்தேயு 25:45 in English

appoluthu Avar Avarkalukkup Pirathiyuththaramaaka: Mikavum Siriyavarkalaakiya Ivarkalil Oruvanukku Neengal Ethaich Seyyaathiruntheerkalo, Athai Enakkae Seyyaathiruntheerkal Entu Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen Enpaar.


Read Full Chapter : Matthew 25