தமிழ்

Matthew 25:40 in Tamil

மத்தேயு 25:40
அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதைச் செய்தீர்களோ, அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்பார்.

Matthew 25:40 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

American Standard Version (ASV)

And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, `even’ these least, ye did it unto me.

Bible in Basic English (BBE)

And the King will make answer and say to them, Truly I say to you, Because you did it to the least of these my brothers, you did it to me.

Darby English Bible (DBY)

And the King answering shall say to them, Verily, I say to you, Inasmuch as ye have done it to one of the least of these my brethren, ye have done it to me.

World English Bible (WEB)

“The King will answer them, ‘Most assuredly I tell you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brothers{The word for “brothers” here may be also correctly translated “brothers and sisters” or “siblings.”}, you did it to me.’

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the king answering, shall say to them, Verily I say to you, Inasmuch as ye did `it’ to one of these my brethren — the least — to me ye did `it’.

மத்தேயு 25:40 in English

atharku Raajaa Pirathiyuththaramaaka: Mikavum Siriyavaraakiya En Sakothararaana Ivarkalil Oruvanukku Neengal Ethaich Seytheerkalo, Athai Enakkae Seytheerkal Entu Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen Enpaar.


Read Full Chapter : Matthew 25