தமிழ்

Galatians 5:13 in Tamil

கலாத்தியர் 5:13
சகோதரரே, நீங்கள் சுயாதீனத்திற்கு அழைக்கப்பட்டீர்கள், இந்தச் சுயாதீனத்தை நீங்கள் மாம்சத்திற்கேதுவாக அநுசரியாமல், அன்பினாலே ஒருவருக்கொருவர் ஊழியஞ்செய்யுங்கள்.

Galatians 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

For, brethren, ye have been called unto liberty; only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another.

American Standard Version (ASV)

For ye, brethren, were called for freedom; only `use’ not your freedom for an occasion to the flesh, but through love be servants one to another.

Bible in Basic English (BBE)

Because you, brothers, were marked out to be free; only do not make use of your free condition to give the flesh its chance, but through love be servants one to another.

Darby English Bible (DBY)

For *ye* have been called to liberty, brethren; only [do] not [turn] liberty into an opportunity to the flesh, but by love serve one another.

World English Bible (WEB)

For you, brothers, were called for freedom. Only don’t use your freedom for gain to the flesh, but through love be servants to one another.

Young’s Literal Translation (YLT)

For ye — to freedom ye were called, brethren, only not the freedom for an occasion to the flesh, but through the love serve ye one another,

கலாத்தியர் 5:13 in English

sakothararae, Neengal Suyaatheenaththirku Alaikkappattirkal, Inthach Suyaatheenaththai Neengal Maamsaththirkaethuvaaka Anusariyaamal, Anpinaalae Oruvarukkoruvar Ooliyanjaெyyungal.


Read Full Chapter : Galatians 5