தமிழ்

Galatians 5:3 in Tamil

கலாத்தியர் 5:3
மேலும், விருத்தசேதனம்பண்ணிக்கொள்ளுகிற எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணம் முழுவதையும் நிறைவேற்றக் கடனாளியாயிருக்கிறான் என்று மறுபடியும் அப்படிப்பட்டவனுக்குச் சாட்சியாகச் சொல்லுகிறேன்.

Galatians 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I testify again to every man that is circumcised, that he is a debtor to do the whole law.

American Standard Version (ASV)

Yea, I testify again to every man that receiveth circumcision, that he is a debtor to do the whole law.

Bible in Basic English (BBE)

Yes, I give witness again to every man who undergoes circumcision, that he will have to keep all the law.

Darby English Bible (DBY)

And I witness again to every man [who is] circumcised, that he is debtor to do the whole law.

World English Bible (WEB)

Yes, I testify again to every man who receives circumcision, that he is a debtor to do the whole law.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I testify again to every man circumcised, that he is a debtor to do the whole law;

கலாத்தியர் 5:3 in English

maelum, Viruththasethanampannnnikkollukira Entha Manushanum Niyaayappiramaanam Muluvathaiyum Niraivaettak Kadanaaliyaayirukkiraan Entu Marupatiyum Appatippattavanukkuch Saatchiyaakach Sollukiraen.


Read Full Chapter : Galatians 5