தமிழ்

Romans 2:25 in Tamil

ரோமர் 2:25
நீ நியாயப்பிரமாணத்தைக் கைக்கொண்டு நடந்தால் விருத்தசேதனம் பிரயோஜனமுள்ளதுதான்; நீ நியாயப்பிரமாணத்தை மீறி நடந்தால் உன் விருத்தசேதனம் விருத்தசேதனமில்லாமையாயிற்றே.


ரோமர் 2:25 in English

nee Niyaayappiramaanaththaik Kaikkonndu Nadanthaal Viruththasethanam Pirayojanamullathuthaan; Nee Niyaayappiramaanaththai Meeri Nadanthaal Un Viruththasethanam Viruththasethanamillaamaiyaayitte.


Read Full Chapter : Romans 2