தமிழ்

Romans 2:5 in Tamil

ரோமர் 2:5
உன் மனக்கடினத்திற்கும் குணப்படாத இருதயத்திற்கும் ஏற்றபடி, தேவனுடைய நீதியுள்ள தீர்ப்பு வெளிப்படும் கோபாக்கினைநாளிலே உனக்காகக் கோபாக்கினையைக் குவித்துக்கொள்ளுகிறாயே.

Romans 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

American Standard Version (ASV)

but after thy hardness and impenitent heart treasurest up for thyself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

Bible in Basic English (BBE)

But by your hard and unchanged heart you are storing up wrath for yourself in the day of the revelation of God’s judging in righteousness;

Darby English Bible (DBY)

but, according to thy hardness and impenitent heart, treasurest up to thyself wrath, in [the] day of wrath and revelation of [the] righteous judgment of God,

World English Bible (WEB)

But according to your hardness and unrepentant heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath, revelation, and of the righteous judgment of God;

Young’s Literal Translation (YLT)

but, according to thy hardness and impenitent heart, thou dost treasure up to thyself wrath, in a day of wrath and of the revelation of the righteous judgment of God,

ரோமர் 2:5 in English

un Manakkatinaththirkum Kunappadaatha Iruthayaththirkum Aettapati, Thaevanutaiya Neethiyulla Theerppu Velippadum Kopaakkinainaalilae Unakkaakak Kopaakkinaiyaik Kuviththukkollukiraayae.


Read Full Chapter : Romans 2