தமிழ்

Hebrews 4:7 in Tamil

எபிரெயர் 4:7
இன்று அவருடைய சத்தத்தைக் கேட்பீர்களாகில் உங்கள் இருதயங்களைக் கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று வெகுகாலத்திற்குப்பின்பு தாவீதின் சங்கீதத்திலே சொல்லியிருக்கிறபடி, இன்று என்று சொல்வதினாலே பின்னும் ஒருநாளைக் குறித்திருக்கிறார்.

Hebrews 4:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Again, he limiteth a certain day, saying in David, To day, after so long a time; as it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts.

American Standard Version (ASV)

he again defineth a certain day, To-day, saying in David so long a time afterward (even as hath been said before), To-day if ye shall hear his voice, Harden not your hearts.

Bible in Basic English (BBE)

After a long time, again naming a certain day, he says in David, Today (as he had said before), Today if you will let his voice come to your ears, be not hard of heart,

Darby English Bible (DBY)

again he determines a certain day, saying, in David, ‘To-day,’ after so long a time; (according as it has been said before), To-day, if ye will hear his voice, harden not your hearts.

World English Bible (WEB)

he again defines a certain day, today, saying through David so long a time afterward (just as has been said), “Today if you will hear his voice, Don’t harden your hearts.”

Young’s Literal Translation (YLT)

again He doth limit a certain day, `To-day,’ (in David saying, after so long a time,) as it hath been said, `To-day, if His voice ye may hear, ye may not harden your hearts,’

எபிரெயர் 4:7 in English

intu Avarutaiya Saththaththaik Kaetpeerkalaakil Ungal Iruthayangalaik Katinappaduththaathirungal Entu Vekukaalaththirkuppinpu Thaaveethin Sangaீthaththilae Solliyirukkirapati, Intu Entu Solvathinaalae Pinnum Orunaalaik Kuriththirukkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 4