தமிழ்

Hebrews 4:16 in Tamil

எபிரெயர் 4:16
ஆதலால், நாம் இரக்கத்தைப் பெறவும், ஏற்ற சமயத்தில் சகாயஞ்செய்யுங்கிருபையை அடையவும், தைரியமாய்க் கிருபாசனத்தண்டையிலே சேரக்கடவோம்.

Hebrews 4:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.

American Standard Version (ASV)

Let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy, and may find grace to help `us’ in time of need.

Bible in Basic English (BBE)

Then let us come near to the seat of grace without fear, so that mercy may be given to us, and we may get grace for our help in time of need.

Darby English Bible (DBY)

Let us approach therefore with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy, and find grace for seasonable help.

World English Bible (WEB)

Let us therefore draw near with boldness to the throne of grace, that we may receive mercy, and may find grace for help in time of need.

Young’s Literal Translation (YLT)

we may come near, then, with freedom, to the throne of the grace, that we may receive kindness, and find grace — for seasonable help.

எபிரெயர் 4:16 in English

aathalaal, Naam Irakkaththaip Peravum, Aetta Samayaththil Sakaayanjaெyyungirupaiyai Ataiyavum, Thairiyamaayk Kirupaasanaththanntaiyilae Serakkadavom.


Read Full Chapter : Hebrews 4