தமிழ்

Hebrews 4:14 in Tamil

எபிரெயர் 4:14
வானங்களின் வழியாய்ப் பரலோகத்திற்குப்போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால், நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டிருக்கக்கடவோம்.

Hebrews 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Seeing then that we have a great high priest, that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession.

American Standard Version (ASV)

Having then a great high priest, who hath passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.

Bible in Basic English (BBE)

Having then a great high priest, who has made his way through the heavens, even Jesus the Son of God, let us be strong in our faith.

Darby English Bible (DBY)

Having therefore a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast the confession.

World English Bible (WEB)

Having then a great high priest, who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold tightly to our confession.

Young’s Literal Translation (YLT)

Having, then, a great chief priest passed through the heavens — Jesus the Son of God — may we hold fast the profession,

எபிரெயர் 4:14 in English

vaanangalin Valiyaayp Paralokaththirkuppona Thaevakumaaranaakiya Yesu Ennum Makaa Pirathaana Aasaariyar Namakku Irukkirapatiyinaal, Naam Pannnnina Arikkaiyai Uruthiyaayp Pattikkonntirukkakkadavom.


Read Full Chapter : Hebrews 4