தமிழ்

Hebrews 1:8 in Tamil

எபிரெயர் 1:8
குமாரனை நோக்கி: தேவனே, உம்முடைய சிங்காசனம் என்றென்றைக்குமுள்ளது, உம்முடைய ராஜ்யத்தின் செங்கோல் நீதியுள்ள செங்கோலாயிருக்கிறது.

Hebrews 1:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

But unto the Son he saith, Thy throne, O God, is for ever and ever: a sceptre of righteousness is the sceptre of thy kingdom.

American Standard Version (ASV)

but of the Son `he saith,’ Thy throne, O God, is for ever and ever; And the sceptre of uprightness is the sceptre of thy kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

But of the Son he says, Your seat of power, O God, is for ever and ever; and the rod of your kingdom is a rod of righteousness.

Darby English Bible (DBY)

but as to the Son, Thy throne, O God, [is] to the age of the age, and a sceptre of uprightness [is] the sceptre of thy kingdom.

World English Bible (WEB)

but of the Son he says, “Your throne, O God, is forever and ever; The scepter of uprightness is the scepter of your Kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

and unto the Son: `Thy throne, O God, `is’ to the age of the age; a scepter of righteousness `is’ the scepter of thy reign;

எபிரெயர் 1:8 in English

kumaaranai Nnokki: Thaevanae, Ummutaiya Singaasanam Ententaikkumullathu, Ummutaiya Raajyaththin Sengaோl Neethiyulla Sengaோlaayirukkirathu.


Read Full Chapter : Hebrews 1