தமிழ்

Hebrews 1:5 in Tamil

எபிரெயர் 1:5
எப்படியெனில், நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெநிப்பித்தேன் என்றும்; நான் அவருக்குப் பிதாவாயிருப்பேன், அவர் எனக்குக் குமாரனாயிருப்பார் என்றும், அவர் தூதர்களில் யாருக்காவது எப்போதாகிலும் சொன்னதுண்டா?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hebrews 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, this day have I begotten thee? And again, I will be to him a Father, and he shall be to me a Son?

American Standard Version (ASV)

For unto which of the angels said he at any time, Thou art my Son, This day have I begotten thee? and again, I will be to him a Father, And he shall be to me a Son?

Bible in Basic English (BBE)

To which of the angels did God say at any time, You are my Son, this day I have given you being? or, I will be his Father, and he will be my Son?

Darby English Bible (DBY)

For to which of the angels said he ever, *Thou* art my Son: this day have *I* begotten thee? and again, *I* will be to him for father, and *he* shall be to me for son?

World English Bible (WEB)

For to which of the angels did he say at any time, “You are my Son, Today have I become your father?” and again, “I will be to him a Father, And he will be to me a Son?”

Young’s Literal Translation (YLT)

For to which of the messengers said He ever, `My Son thou art — I to-day have begotten thee?’ and again, `I will be to him for a father, and he shall be to Me for a son?’

எபிரெயர் 1:5 in English

eppatiyenil, Neer Ennutaiya Kumaaran, Intu Naan Ummai Jenippiththaen Entum; Naan Avarukkup Pithaavaayiruppaen, Avar Enakkuk Kumaaranaayiruppaar Entum, Avar Thootharkalil Yaarukkaavathu Eppothaakilum Sonnathunndaa?


Read Full Chapter : Hebrews 1