தமிழ்

Hebrews 1:14 in Tamil

எபிரெயர் 1:14
இரட்சிப்பைச் சுதந்தரிக்கப்போகிறவர்களினிமித்தமாக ஊழியஞ்செய்யும்படிக்கு அவர்களெல்லாரும் அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிகளாயிருக்கிறார்களல்லவா?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hebrews 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Are they not all ministering spirits, sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation?

American Standard Version (ASV)

Are they not all ministering spirits, sent forth to do service for the sake of them that shall inherit salvation?

Bible in Basic English (BBE)

Are they not all helping spirits, who are sent out as servants to those whose heritage will be salvation?

Darby English Bible (DBY)

Are they not all ministering spirits, sent out for service on account of those who shall inherit salvation?

World English Bible (WEB)

Aren’t they all ministering spirits, sent out to do service for the sake of those who will inherit salvation?

Young’s Literal Translation (YLT)

are they not all spirits of service — for ministration being sent forth because of those about to inherit salvation?

எபிரெயர் 1:14 in English

iratchippaich Suthantharikkappokiravarkalinimiththamaaka Ooliyanjaெyyumpatikku Avarkalellaarum Anuppappadum Pannivitai Aavikalaayirukkiraarkalallavaa?


Read Full Chapter : Hebrews 1