தமிழ்

Hebrews 10:11 in Tamil

எபிரெயர் 10:11
அன்றியும், எந்த ஆசாரியனும் நாடோறும் ஆராதனை செய்கிறவனாயும், பாவங்களை ஒருக்காலும் நிவிர்த்திசெய்யக்கூடாத ஒரேவித பலிகளை அநேகந்தரம் செலுத்திவருகிறவனாயும் நிற்பான்.

Hebrews 10:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins:

American Standard Version (ASV)

And every priest indeed standeth day by day ministering and offering oftentimes the same sacrifices, the which can never take away sins:

Bible in Basic English (BBE)

And every priest takes his place at the altar day by day, doing what is necessary, and making again and again the same offerings which are never able to take away sins.

Darby English Bible (DBY)

And every priest stands daily ministering, and offering often the same sacrifices, which can never take away sins.

World English Bible (WEB)

Every priest indeed stands day by day ministering and often offering the same sacrifices, which can never take away sins,

Young’s Literal Translation (YLT)

and every priest, indeed, hath stood daily serving, and the same sacrifices many times offering, that are never able to take away sins.

எபிரெயர் 10:11 in English

antiyum, Entha Aasaariyanum Naatoorum Aaraathanai Seykiravanaayum, Paavangalai Orukkaalum Nivirththiseyyakkoodaatha Oraevitha Palikalai Anaekantharam Seluththivarukiravanaayum Nirpaan.


Read Full Chapter : Hebrews 10