தமிழ்

Isaiah 1:11 in Tamil

ஏசாயா 1:11
உங்கள் பலிகளின் திரள் எனக்கு என்னத்துக்கு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; ஆட்டுக்கடாக்களின் தகனபலிகளும், கொழுத்த மிருகங்களின் நிணமும் எனக்கு அரோசிகமாயிருக்கிறது; காளைகள், ஆட்டுக்குட்டிகள், கடாக்களின் இரத்தத்தின்மேல் எனக்குப் பிரியமில்லை.

Isaiah 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith the LORD: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats.

American Standard Version (ASV)

What unto me is the multitude of your sacrifices? saith Jehovah: I have had enough of the burnt-offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he-goats.

Bible in Basic English (BBE)

What use to me is the number of the offerings which you give me? says the Lord; your burned offerings of sheep, and the best parts of fat cattle, are a weariness to me; I take no pleasure in the blood of oxen, or of lambs, or of he-goats.

Darby English Bible (DBY)

To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith Jehovah. I am sated with burnt-offerings of rams, and the fat of fed beasts; and in the blood of bullocks, and of lambs, and of he-goats I take no pleasure.

World English Bible (WEB)

“What are the multitude of your sacrifices to me?,” says Yahweh. “I have had enough of the burnt offerings of rams, And the fat of fed animals. I don’t delight in the blood of bulls, Or of lambs, Or of male goats.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Why to Me the abundance of your sacrifices? saith Jehovah, I have been satiated `with’ burnt-offerings of rams, And fat of fatlings; And blood of bullocks, and lambs, And he-goats I have not desired.

ஏசாயா 1:11 in English

ungal Palikalin Thiral Enakku Ennaththukku Entu Karththar Sollukiraar; Aattukkadaakkalin Thakanapalikalum, Koluththa Mirukangalin Ninamum Enakku Arosikamaayirukkirathu; Kaalaikal, Aattukkuttikal, Kadaakkalin Iraththaththinmael Enakkup Piriyamillai.


Read Full Chapter : Isaiah 1