தமிழ்

Isaiah 1:7 in Tamil

ஏசாயா 1:7
உங்கள் தேசம் பாழாயிருக்கிறது; உங்கள் பட்டணங்கள் அக்கினியினால் சுட்டெரிக்கப்பட்டது; உங்கள் நாட்டை அந்நியர் உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாகப் பட்சிக்கிறார்கள்; அது அந்நியரால் கவிழ்க்கப்பட்ட பாழ்ந்தேசம் போல் இருக்கிறது.

Isaiah 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Your country is desolate, your cities are burned with fire: your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.

American Standard Version (ASV)

Your country is desolate; your cities are burned with fire; your land, strangers devour it in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.

Bible in Basic English (BBE)

Your country has become waste; your towns are burned with fire; as for your land, it is overturned before your eyes, made waste and overcome by men from strange lands.

Darby English Bible (DBY)

Your country is desolate; your cities are burned with fire; your land, strangers eat it up in your presence, and it is desolate, as overthrown by strangers.

World English Bible (WEB)

Your country is desolate. Your cities are burned with fire. Strangers devour your land in your presence, And it is desolate, As overthrown by strangers.

Young’s Literal Translation (YLT)

Your land `is’ a desolation, your cities burnt with fire, Your ground, before you strangers are consuming it, And a desolation as overthrown by strangers!

ஏசாயா 1:7 in English

ungal Thaesam Paalaayirukkirathu; Ungal Pattanangal Akkiniyinaal Sutterikkappattathu; Ungal Naattaை Anniyar Ungal Kannkalukku Munpaakap Patchikkiraarkal; Athu Anniyaraal Kavilkkappatta Paalnthaesam Pol Irukkirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 1