தமிழ்

Isaiah 9:5 in Tamil

ஏசாயா 9:5
அமளியாய் யுத்தம்பண்ணுகிற வீரருடைய ஆயுதவர்க்கங்களும், இரத்தத்தில் புரண்ட உடுப்பும் அக்கினிக்கு இரையாகச் சுட்டெரிக்கப்படும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 9:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood; but this shall be with burning and fuel of fire.

American Standard Version (ASV)

For all the armor of the armed man in the tumult, and the garments rolled in blood, shall be for burning, for fuel of fire.

Bible in Basic English (BBE)

For every boot of the man of war with his sounding step, and the clothing rolled in blood, will be for burning, food for the fire.

Darby English Bible (DBY)

For every boot of him that is shod for the tumult, and the garment rolled in blood, shall be for burning, fuel for fire.

World English Bible (WEB)

For all the armor of the armed man in the tumult, and the garments rolled in blood, shall be for burning, for fuel of fire.

Young’s Literal Translation (YLT)

For every battle of a warrior `is’ with rushing, and raiment rolled in blood, And it hath been for burning — fuel of fire.

ஏசாயா 9:5 in English

amaliyaay Yuththampannnukira Veerarutaiya Aayuthavarkkangalum, Iraththaththil Purannda Uduppum Akkinikku Iraiyaakach Sutterikkappadum.


Read Full Chapter : Isaiah 9