தமிழ்

Isaiah 10:16 in Tamil

ஏசாயா 10:16
ஆகையால் சேனைகளின் ஆண்டவராகிய கர்த்தர், அவனைச்சேர்ந்த கொழுத்தவர்களுக்குள்ளே இளைப்பை அனுப்புவார்; பட்சிக்கும் அக்கினியைப்போலும் ஒரு அக்கினியை அவன் மகிமையின்கீழ் கொளுத்துவார்.

Isaiah 10:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore shall the Lord, the Lord of hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory he shall kindle a burning like the burning of a fire.

American Standard Version (ASV)

Therefore will the Lord, Jehovah of hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory there shall be kindled a burning like the burning of fire.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause the Lord, the Lord of armies, will make his fat become wasted; and in his inner parts a fire will be lighted like a burning flame.

Darby English Bible (DBY)

Therefore shall the Lord, Jehovah of hosts, send among his fat ones leanness, and under his glory he shall kindle a burning, like the burning of a fire:

World English Bible (WEB)

Therefore will the Lord, Yahweh of Hosts, send among his fat ones leanness; and under his glory there shall be kindled a burning like the burning of fire.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore doth the Lord, the Lord of Hosts, Send among his fat ones leanness, And under his honour He kindleth a burning As the burning of a fire.

ஏசாயா 10:16 in English

aakaiyaal Senaikalin Aanndavaraakiya Karththar, Avanaichchaேrntha Koluththavarkalukkullae Ilaippai Anuppuvaar; Patchikkum Akkiniyaippolum Oru Akkiniyai Avan Makimaiyingeel Koluththuvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 10