தமிழ்

Isaiah 37:6 in Tamil

ஏசாயா 37:6
அப்பொழுது ஏசாயா அவர்களைநோக்கி: அசீரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் என்னைத் தூஷித்ததும் நீர் கேட்டதுமான வார்த்தைகளினாலே பயப்படாதேயும்.

Isaiah 37:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Isaiah said unto them, Thus shall ye say unto your master, Thus saith the LORD, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me.

American Standard Version (ASV)

And Isaiah said unto them, Thus shall ye say to your master, Thus saith Jehovah, Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me.

Bible in Basic English (BBE)

And Isaiah said to them, This is what you are to say to your master: The Lord says, Be not troubled by the words which the servants of the king of Assyria have said against me in your hearing.

Darby English Bible (DBY)

And Isaiah said to them, Thus shall ye say to your master, Thus saith Jehovah: Be not afraid of the words that thou hast heard, wherewith the servants of the king of Assyria have blasphemed me.

World English Bible (WEB)

Isaiah said to them, Thus shall you tell your master, Thus says Yahweh, Don’t be afraid of the words that you have heard, with which the servants of the king of Assyria have blasphemed me.

Young’s Literal Translation (YLT)

and Isaiah saith unto them, `Thus do ye say unto your lord, Thus said Jehovah, Be not afraid because of the words that thou hast heard, with which the servants of the king of Asshur have reviled Me.

ஏசாயா 37:6 in English

appoluthu Aesaayaa AvarkalaiNnokki: Aseeriyaa Raajaavin Ooliyakkaarar Ennaith Thooshiththathum Neer Kaettathumaana Vaarththaikalinaalae Payappadaathaeyum.


Read Full Chapter : Isaiah 37