தமிழ்

Isaiah 37:17 in Tamil

ஏசாயா 37:17
கர்த்தாவே, உமது செவியைச் சாய்த்துக்கேளும்; கர்த்தாவே, நீர் உமது கண்களைத் திறந்துபாரும், சனகெரிப் ஜீவனுள்ள தேவனை நிந்திக்கும்படிக்குச் சொல்லியனுப்பின வார்த்தைகளையெல்லாம் கேளும்.

Isaiah 37:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Incline thine ear, O LORD, and hear; open thine eyes, O LORD, and see: and hear all the words of Sennacherib, which hath sent to reproach the living God.

American Standard Version (ASV)

Incline thine ear, O Jehovah, and hear; open thine eyes, O Jehovah, and see; and hear all the words of Sennacherib, who hath sent to defy the living God.

Bible in Basic English (BBE)

Let your ear be turned to us, O Lord; let your eyes be open, O Lord, and see: take note of all the words of Sennacherib who has sent men to say evil against the living God.

Darby English Bible (DBY)

Incline thine ear, O Jehovah, and hear; open, Jehovah, thine eyes, and see; and hear all the words of Sennacherib, who hath sent to reproach the living God.

World English Bible (WEB)

Turn your ear, Yahweh, and hear; open your eyes, Yahweh, and behold; and hear all the words of Sennacherib, who has sent to defy the living God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Incline, O Jehovah, Thine ear, and hear; open, O Jehovah, Thine eyes and see; and hear Thou all the words of Sennacherib that he hath sent to reproach the living God.

ஏசாயா 37:17 in English

karththaavae, Umathu Seviyaich Saayththukkaelum; Karththaavae, Neer Umathu Kannkalaith Thiranthupaarum, Sanakerip Jeevanulla Thaevanai Ninthikkumpatikkuch Solliyanuppina Vaarththaikalaiyellaam Kaelum.


Read Full Chapter : Isaiah 37