தமிழ்

Isaiah 37:10 in Tamil

ஏசாயா 37:10
நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய எசேக்கியாவுக்குச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால், எருசலேம் அசீரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று நீ நம்பியிருக்கிற உன் தேவன் உன்னை எத்தவொட்டாதே.

Isaiah 37:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God, in whom thou trustest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.

American Standard Version (ASV)

Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God in whom thou trustest deceive thee, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.

Bible in Basic English (BBE)

This is what you are to say to Hezekiah, king of Judah: Let not your God, in whom is your faith, give you a false hope, saying, Jerusalem will not be given into the hands of the king of Assyria.

Darby English Bible (DBY)

Thus shall ye speak to Hezekiah king of Judah, saying: Let not thy God, upon whom thou reliest, deceive thee, saying, Jerusalem shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.

World English Bible (WEB)

Thus shall you speak to Hezekiah king of Judah, saying, Don’t let your God in whom you trust deceive you, saying, Jerusalem shall not be given into the hand of the king of Assyria.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Thus do ye speak unto Hezekiah king of Judah, saying, Let not thy God lift thee up in whom thou art trusting, saying, Jerusalem is not given into the hand of the king of Asshur.

ஏசாயா 37:10 in English

neengal Yoothaavin Raajaavaakiya Esekkiyaavukkuch Sollavaenntiyathu Ennavental, Erusalaem Aseeriyaa Raajaavin Kaiyil Oppukkodukkappaduvathillai Entu Nee Nampiyirukkira Un Thaevan Unnai Eththavottathae.


Read Full Chapter : Isaiah 37