தமிழ்

Isaiah 36:15 in Tamil

ஏசாயா 36:15
கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய்த் தப்புவிப்பார், இந்த நகரம் அசீரியா ராஜாவின் கையில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி எசேக்கியா உங்களைக் கர்த்தரை நம்பப்பண்ணுவான்; அதற்கு இடங்கொடாதிருங்கள் என்று ராஜா சொல்லுகிறார்.

Isaiah 36:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying, The LORD will surely deliver us: this city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria.

American Standard Version (ASV)

neither let Hezekiah make you trust in Jehovah, saying, Jehovah will surely deliver us; this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.

Bible in Basic English (BBE)

And do not let Hezekiah make you put your faith in the Lord, saying, The Lord will certainly keep us safe, and this town will not be given into the hands of the king of Assyria.

Darby English Bible (DBY)

Neither let Hezekiah make you rely upon Jehovah, saying, Jehovah will certainly deliver us; this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.

World English Bible (WEB)

neither let Hezekiah make you trust in Yahweh, saying, Yahweh will surely deliver us; this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.

Young’s Literal Translation (YLT)

and let not Hezekiah make you trust unto Jehovah, saying, Jehovah doth certainly deliver us, this city is not given into the hand of the king of Asshur.

ஏசாயா 36:15 in English

karththar Nammai Nichchayamaayth Thappuvippaar, Intha Nakaram Aseeriyaa Raajaavin Kaiyil Oppukkodukkappaduvathillai Entu Solli Esekkiyaa Ungalaik Karththarai Nampappannnuvaan; Atharku Idangaொdaathirungal Entu Raajaa Sollukiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 36