தமிழ்

Isaiah 37:26 in Tamil

ஏசாயா 37:26
நான் வெகுகாலத்துக்குமுன் அதை நியமித்து, பூர்வநாட்கள்முதல் அதைத் திட்டம்பண்ணினேன் என்பதை நீ கேட்டதில்லையோ? இப்பொழுது நீ அரணான பட்டணங்களைப் பாழான மண்மேடுகளாக்கும்படி நானே அதைச் சம்பவிக்கப்பண்ணினேன்.

Isaiah 37:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hast thou not heard long ago, how I have done it; and of ancient times, that I have formed it? now have I brought it to pass, that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps.

American Standard Version (ASV)

Hast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times? now have I brought it to pass, that it should be thine to lay waste fortified cities into ruinous heaps.

Bible in Basic English (BBE)

Has it not come to your ears how I did it long before, purposing it in times long past? Now I have given effect to my design, so that by you strong towns might be turned into masses of broken walls.

Darby English Bible (DBY)

Hast thou not heard that long ago I did it, and that from ancient days I formed it? Now have I brought it to pass, that thou shouldest lay waste fortified cities [into] ruinous heaps.

World English Bible (WEB)

Have you not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times? now have I brought it to pass, that it should be your to lay waste fortified cities into ruinous heaps.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hast thou not heard from afar? — it I did, From days of old — that I formed it. Now, I have brought it in, And it is to make desolate, Ruinous heaps — fenced cities,

ஏசாயா 37:26 in English

naan Vekukaalaththukkumun Athai Niyamiththu, Poorvanaatkalmuthal Athaith Thittampannnninaen Enpathai Nee Kaettathillaiyo? Ippoluthu Nee Arannaana Pattanangalaip Paalaana Mannmaedukalaakkumpati Naanae Athaich Sampavikkappannnninaen.


Read Full Chapter : Isaiah 37