தமிழ்

Isaiah 37:21 in Tamil

ஏசாயா 37:21
அப்பொழுது ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா, எசேக்கியாவுக்குச் சொல்லியனுப்பினது: இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிபினிமித்தம் நீ என்னை நோக்கி விண்ணப்பம்பண்ணினாயே.

Isaiah 37:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the LORD God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria:

American Standard Version (ASV)

Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith Jehovah, the God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria,

Bible in Basic English (BBE)

Then Isaiah, the son of Amoz, sent to Hezekiah, saying, The Lord, the God of Israel, says, The prayer you have made to me against Sennacherib, king of Assyria, has come to my ears.

Darby English Bible (DBY)

And Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith Jehovah the God of Israel, Whereas thou hast prayed to me concerning Sennacherib king of Assyria,

World English Bible (WEB)

Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus says Yahweh, the God of Israel, Whereas you have prayed to me against Sennacherib king of Assyria,

Young’s Literal Translation (YLT)

And Isaiah son of Amoz sendeth unto Hezekiah, saying, `Thus said Jehovah, God of Israel, That which thou hast prayed unto me concerning Sennacherib king of Asshur —

ஏசாயா 37:21 in English

appoluthu Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaa, Esekkiyaavukkuch Solliyanuppinathu: Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Uraikkirathu Ennavental, Aseeriyaa Raajaavaakiya Sanakeripinimiththam Nee Ennai Nnokki Vinnnappampannnninaayae.


Read Full Chapter : Isaiah 37