தமிழ்

2 Kings 19:20 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:20
அப்பொழுது ஆமோத்சின் குமாரனாகிய ஏசாயா எசேக்கியாவுக்குச் சொல்லியனுப்பினது: இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிபின்நிமித்தம் நீ என்னை நோக்கிப் பண்ணின விண்ணப்பத்தைக் கேட்டேன்.

2 Kings 19:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith the LORD God of Israel, That which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria I have heard.

American Standard Version (ASV)

Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith Jehovah, the God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria, I have heard `thee’.

Bible in Basic English (BBE)

Then Isaiah, the son of Amoz, sent to Hezekiah, saying, The Lord, the God of Israel, says, The prayer which you have made to me against Sennacherib, king of Assyria, has come to my ears.

Darby English Bible (DBY)

And Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith Jehovah the God of Israel: That which thou hast prayed to me concerning Sennacherib king of Assyria I have heard.

Webster’s Bible (WBT)

Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus saith the LORD God of Israel, That which thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria I have heard.

World English Bible (WEB)

Then Isaiah the son of Amoz sent to Hezekiah, saying, Thus says Yahweh, the God of Israel, Whereas you have prayed to me against Sennacherib king of Assyria, I have heard [you].

Young’s Literal Translation (YLT)

And Isaiah son of Amoz sendeth unto Hezekiah, saying, `Thus said Jehovah, God of Israel, That which thou hast prayed unto Me concerning Sennacherib king of Asshur I have heard:

2 இராஜாக்கள் 19:20 in English

appoluthu Aamothsin Kumaaranaakiya Aesaayaa Esekkiyaavukkuch Solliyanuppinathu: Isravaelin Thaevanaakiya Karththar Uraikkirathu Ennavental, Aseeriyaa Raajaavaakiya Sanakeripinnimiththam Nee Ennai Nnokkip Pannnnina Vinnnappaththaik Kaettaen.


Read Full Chapter : 2 Kings 19