தமிழ்

2 Kings 19:21 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:21
அவனைக் குறித்துக் கர்த்தர் சொல்லுகிற வசனமாவது: சீயோன் குமாரத்தியாகிய கன்னியாஸ்திரீ உன்னை இகழ்ந்து, உன்னைப் பரிகாசம்பண்ணுகிறாள்; எருசலேம் குமாரத்தி உன் பின்னாலே தலையைத் துலுக்குகிறாள்.

2 Kings 19:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is the word that the LORD hath spoken concerning him; The virgin the daughter of Zion hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

American Standard Version (ASV)

This is the word that Jehovah hath spoken concerning him: The virgin daughter of Zion hath despised thee and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

Bible in Basic English (BBE)

This is the word which the Lord has said about him: In the eyes of the virgin daughter of Zion you are shamed and laughed at; the daughter of Jerusalem has made sport of you.

Darby English Bible (DBY)

This is the word that Jehovah has spoken against him: The virgin-daughter of Zion despiseth thee, laugheth thee to scorn; The daughter of Jerusalem shaketh her head at thee.

Webster’s Bible (WBT)

This is the word that the LORD hath spoken concerning him; The virgin the daughter of Zion hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.

World English Bible (WEB)

This is the word that Yahweh has spoken concerning him: The virgin daughter of Zion has despised you and ridiculed you; the daughter of Jerusalem has shaken her head at you.

Young’s Literal Translation (YLT)

this `is’ the word that Jehovah spake concerning him: `Trampled on thee — laughed at thee, Hath the virgin daughter of Zion Behind thee shaken the head — Hath the daughter of Jerusalem?

2 இராஜாக்கள் 19:21 in English

avanaik Kuriththuk Karththar Sollukira Vasanamaavathu: Seeyon Kumaaraththiyaakiya Kanniyaasthiree Unnai Ikalnthu, Unnaip Parikaasampannnukiraal; Erusalaem Kumaaraththi Un Pinnaalae Thalaiyaith Thulukkukiraal.


Read Full Chapter : 2 Kings 19