தமிழ்

Psalm 137:8 in Tamil

சங்கீதம் 137:8
பாபிலோன் குமாரத்தியே, பாழாய்ப்போகிறவளே, நீ எங்களுக்குச் செய்தபடி உனக்குப் பதில் செய்கிறவன் பாக்கியவான்.

Psalm 137:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

O daughter of Babylon, who art to be destroyed; happy shall he be, that rewardeth thee as thou hast served us.

American Standard Version (ASV)

O daughter of Babylon, that art to be destroyed, Happy shall he be, that rewardeth thee As thou hast served us.

Bible in Basic English (BBE)

O daughter of Babylon, whose fate is destruction; happy is the man who does to you what you have done to us.

Darby English Bible (DBY)

Daughter of Babylon, who art to be laid waste, happy he that rendereth unto thee that which thou hast meted out to us.

World English Bible (WEB)

Daughter of Babylon, doomed to destruction, He will be happy who rewards you, As you have served us.

Young’s Literal Translation (YLT)

O daughter of Babylon, O destroyed one, O the happiness of him who repayeth to thee thy deed, That thou hast done to us.

சங்கீதம் 137:8 in English

paapilon Kumaaraththiyae, Paalaayppokiravalae, Nee Engalukkuch Seythapati Unakkup Pathil Seykiravan Paakkiyavaan.


Read Full Chapter : Psalm 137