தமிழ்

Revelation 17:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:1
ஏழு கலசங்களையுடைய அந்த ஏழு தூதரில் ஒருவன் வந்து என்னோடே பேசி: நீ வா, திரளான தண்ணீர்கள்மேல் உட்கார்ந்திருக்கிற மகா வேசியோடே பூமியின் ராஜாக்கள் வேசித்தனம்பண்ணினார்களே, அவளுடைய வேசித்தனமாகிய மதுவால் பூமியின் குடிகளும் வெறிகொண்டிருந்தார்களே;

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 17:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And there came one of the seven angels which had the seven vials, and talked with me, saying unto me, Come hither; I will shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters:

American Standard Version (ASV)

And there came one of the seven angels that had the seven bowls, and spake with me, saying, Come hither, I will show thee the judgment of the great harlot that sitteth upon many waters;

Bible in Basic English (BBE)

And one of the seven angels who had the seven vessels came and said to me, Come here, so that you may see the judging of the evil woman who is seated on the great waters;

Darby English Bible (DBY)

And one of the seven angels, which had the seven bowls, came and spoke with me, saying, Come here, I will shew thee the sentence of the great harlot who sits upon the many waters;

World English Bible (WEB)

One of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, “Come here. I will show you the judgment of the great prostitute who sits on many waters,

Young’s Literal Translation (YLT)

And there came one of the seven messengers, who were having the seven vials, and he spake with me, saying to me, `Come, I will shew to thee the judgment of the great whore, who is sitting upon the many waters,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:1 in English

aelu Kalasangalaiyutaiya Antha Aelu Thootharil Oruvan Vanthu Ennotae Paesi: Nee Vaa, Thiralaana Thannnneerkalmael Utkaarnthirukkira Makaa Vaesiyotae Poomiyin Raajaakkal Vaesiththanampannnninaarkalae, Avalutaiya Vaesiththanamaakiya Mathuvaal Poomiyin Kutikalum Verikonntirunthaarkalae;


Read Full Chapter : Revelation 17