தமிழ்

Revelation 17:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:8
நீ, கண்ட மிருகம் முன்னே இருந்தது, இப்பொழுது இல்லை; அது பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவந்து, நாசமடையப்போகிறது. உலகத்தோற்றமுதல் ஜீவபுஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள், இருந்ததும், இராமற்போனதும், இனி இருப்பதுமாயிருக்கிற மிருகத்தைப்பார்த்து ஆச்சரியப்படுவார்கள்.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:8 in English

nee, Kannda Mirukam Munnae Irunthathu, Ippoluthu Illai; Athu Paathaalaththilirunthu Aerivanthu, Naasamataiyappokirathu. Ulakaththottamuthal Jeevapusthakaththil Paereluthappattiraatha Poomiyin Kutikal, Irunthathum, Iraamarponathum, Ini Iruppathumaayirukkira Mirukaththaippaarththu Aachchariyappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 17