தமிழ்

Matthew 25:34 in Tamil

மத்தேயு 25:34
அப்பொழுது, ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களைப்பார்த்து: வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானதுமுதல் உங்களுக்காக ஆசீர்வாதம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தைச் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுங்கள்.

Matthew 25:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

American Standard Version (ASV)

Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

Bible in Basic English (BBE)

Then will the King say to those on his right, Come, you who have the blessing of my Father, into the kingdom made ready for you before the world was:

Darby English Bible (DBY)

Then shall the King say to those on his right hand, Come, blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from [the] world’s foundation:

World English Bible (WEB)

Then the King will tell those on his right hand, ‘Come, blessed of my Father, inherit the Kingdom prepared for you from the foundation of the world;

Young’s Literal Translation (YLT)

`Then shall the king say to those on his right hand, Come ye, the blessed of my Father, inherit the reign that hath been prepared for you from the foundation of the world;

மத்தேயு 25:34 in English

appoluthu, Raajaa Thamathu Valathu Pakkaththil Nirpavarkalaippaarththu: Vaarungal En Pithaavinaal Aaseervathikkappattavarkalae, Ulakam Unndaanathumuthal Ungalukkaaka Aaseervaatham Pannnappattirukkira Raajyaththaich Suthanthariththukkollungal.


Read Full Chapter : Matthew 25