தமிழ்

Galatians 3:13 in Tamil

கலாத்தியர் 3:13
மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார்.

Galatians 3:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us: for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:

American Standard Version (ASV)

Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us; for it is written, Cursed is every one that hangeth on a tree:

Bible in Basic English (BBE)

Christ has made us free from the curse of the law, having become a curse for us: because it is said in the Writings, A curse on everyone who is put to death by hanging on a tree:

Darby English Bible (DBY)

Christ has redeemed us out of the curse of the law, having become a curse for us, (for it is written, Cursed [is] every one hanged upon a tree,)

World English Bible (WEB)

Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, “Cursed is everyone who hangs on a tree,”

Young’s Literal Translation (YLT)

Christ did redeem us from the curse of the law, having become for us a curse, for it hath been written, `Cursed is every one who is hanging on a tree,’

கலாத்தியர் 3:13 in English

maraththilae Thookkappatta Evanum Sapikkappattavan Entu Eluthiyirukkirapati, Kiristhu Namakkaakach Saapamaaki, Niyaayappiramaanaththin Saapaththirku Nammai Neenglaakki Meettukkonndaar.


Read Full Chapter : Galatians 3