தமிழ்

Galatians 3:22 in Tamil

கலாத்தியர் 3:22
அப்படியிராதபடியால், இயேசுகிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பலிக்கிற வாக்குத்தத்தம் விசுவாசமுள்ளவர்களுக்கு அளிக்கப்படும்படி வேதம் எல்லாரையும் ஏகமாய்ப் பாவத்தின்கீழ் அடைத்துப்போட்டது.

Galatians 3:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe.

American Standard Version (ASV)

But the scriptures shut up all things under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to them that believe.

Bible in Basic English (BBE)

However, the holy Writings have put all things under sin, so that that for which God gave the undertaking, based on faith in Jesus Christ, might be given to those who have such faith.

Darby English Bible (DBY)

but the scripture has shut up all things under sin, that the promise, on the principle of faith of Jesus Christ, should be given to those that believe.

World English Bible (WEB)

But the Scriptures shut up all things under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe.

Young’s Literal Translation (YLT)

but the Writing did shut up the whole under sin, that the promise by faith of Jesus Christ may be given to those believing.

கலாத்தியர் 3:22 in English

appatiyiraathapatiyaal, Yesukiristhuvaip Pattum Visuvaasaththinaalae Palikkira Vaakkuththaththam Visuvaasamullavarkalukku Alikkappadumpati Vaetham Ellaaraiyum Aekamaayp Paavaththingeel Ataiththuppottathu.


Read Full Chapter : Galatians 3