தமிழ்

1 John 5:11 in Tamil

1 யோவான் 5:11
தேவன் நமக்கு நித்திய ஜீவனைத் தந்திருக்கிறார், அந்த ஜீவன் அவருடைய குமாரனில் இருக்கிறதென்பதே அந்தச்சாட்சியாம்.

1 John 5:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.

American Standard Version (ASV)

And the witness is this, that God gave unto us eternal life, and this life is in his Son.

Bible in Basic English (BBE)

And his witness is this, that God has given us eternal life, and this life is in his Son.

Darby English Bible (DBY)

And this is the witness, that God has given to us eternal life; and this life is in his Son.

World English Bible (WEB)

The testimony is this, that God gave to us eternal life, and this life is in his Son.

Young’s Literal Translation (YLT)

and this is the testimony, that life age-during did God give to us, and this — the life — is in His Son;

1 யோவான் 5:11 in English

thaevan Namakku Niththiya Jeevanaith Thanthirukkiraar, Antha Jeevan Avarutaiya Kumaaranil Irukkirathenpathae Anthachchaாtchiyaam.


Read Full Chapter : 1 John 5