தமிழ்

Romans 6:23 in Tamil

ரோமர் 6:23
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்; தேவனுடைய கிருபைவரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்தியஜீவன்.

Romans 6:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.

American Standard Version (ASV)

For the wages of sin is death; but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Bible in Basic English (BBE)

For the reward of sin is death; but what God freely gives is eternal life in Jesus Christ our Lord.

Darby English Bible (DBY)

For the wages of sin [is] death; but the act of favour of God, eternal life in Christ Jesus our Lord.

World English Bible (WEB)

For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

for the wages of the sin `is’ death, and the gift of God `is’ life age-during in Christ Jesus our Lord.

ரோமர் 6:23 in English

paavaththin Sampalam Maranam; Thaevanutaiya Kirupaivaramo Nammutaiya Karththaraakiya Yesukiristhuvinaal Unndaana Niththiyajeevan.


Read Full Chapter : Romans 6