தமிழ்

John 6:27 in Tamil

யோவான் 6:27
அழிந்துபோகிற போஜனத்திற்காக அல்ல, நித்தியஜீவன்வரைக்கும் நிலைநிற்கிற போஜனத்திற்காகவே கிரியை நடப்பியுங்கள்; அதை மனுஷகுமாரன் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்; அவரைப் பிதாவாகிய தேவன் முத்திரித்திருக்கிறார் என்றார்.

John 6:27 in Other Translations

King James Version (KJV)

Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.

American Standard Version (ASV)

Work not for the food which perisheth, but for the food which abideth unto eternal life, which the Son of man shall give unto you: for him the Father, even God, hath sealed.

Bible in Basic English (BBE)

Let your work not be for the food which comes to an end, but for the food which goes on for eternal life, which the Son of man will give to you, for on him has God the Father put his mark.

Darby English Bible (DBY)

Work not [for] the food which perishes, but [for] the food which abides unto life eternal, which the Son of man shall give to you; for him has the Father sealed, [even] God.

World English Bible (WEB)

Don’t work for the food which perishes, but for the food which remains to eternal life, which the Son of Man will give to you. For God the Father has sealed him.”

Young’s Literal Translation (YLT)

work not for the food that is perishing, but for the food that is remaining to life age-during, which the Son of Man will give to you, for him did the Father seal — `even’ God.’

யோவான் 6:27 in English

alinthupokira Pojanaththirkaaka Alla, Niththiyajeevanvaraikkum Nilainirkira Pojanaththirkaakavae Kiriyai Nadappiyungal; Athai Manushakumaaran Ungalukkuk Koduppaar; Avaraip Pithaavaakiya Thaevan Muththiriththirukkiraar Entar.


Read Full Chapter : John 6