தமிழ்

John 6:8 in Tamil

யோவான் 6:8
அப்பொழுது அவருடைய சீஷரிலொருவனும், சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனுமாகிய அந்திரேயா அவரை நோக்கி:

John 6:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

American Standard Version (ASV)

One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, saith unto him,

Bible in Basic English (BBE)

One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to Jesus,

Darby English Bible (DBY)

One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, says to him,

World English Bible (WEB)

One of his disciples, Andrew, Simon Peter’s brother, said to him,

Young’s Literal Translation (YLT)

one of his disciples — Andrew, the brother of Simon Peter — saith to him,

யோவான் 6:8 in English

appoluthu Avarutaiya Seeshariloruvanum, Seemon Paethuruvin Sakotharanumaakiya Anthiraeyaa Avarai Nnokki:


Read Full Chapter : John 6