தமிழ்

John 6:45 in Tamil

யோவான் 6:45
எல்லாரும் தேவனாலே போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமத்தில் எழுதியிருக்கிறதே; ஆகையால் பிதாவினிடத்தில் கேட்டுக் கற்றுக்கொள்ளுகிறவன் எவனும் என்னிடத்தில் வருகிறான்.

John 6:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.

American Standard Version (ASV)

It is written in the prophets, And they shall all be taught of God. Every one that hath heard from the Father, and hath learned, cometh unto me.

Bible in Basic English (BBE)

The writings of the prophets say, And they will all have teaching from God. Everyone whose ears have been open to the teaching of the Father comes to me.

Darby English Bible (DBY)

It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every one that has heard from the Father [himself], and has learned [of him], comes to me;

World English Bible (WEB)

It is written in the prophets, ‘They will all be taught by God.’ Therefore everyone who hears from the Father, and has learned, comes to me.

Young’s Literal Translation (YLT)

it is having been written in the prophets, And they shall be all taught of God; every one therefore who heard from the Father, and learned, cometh to me;

யோவான் 6:45 in English

ellaarum Thaevanaalae Pothikkappattiruppaarkal Entu Theerkkatharisikalin Aakamaththil Eluthiyirukkirathae; Aakaiyaal Pithaavinidaththil Kaettuk Kattukkollukiravan Evanum Ennidaththil Varukiraan.


Read Full Chapter : John 6